Oferta

Firma oferuje nieograniczony zakres robót związanych z ujęciami i wszelkiego rodzaju instalacjami wodnymi, jej oczyszczaniem i wykorzystaniem. Najważniejsze z nich to:

 • Kompletne ujęcia wody
  • Studnie wiercone
  • Obudowy studzienne
  • Przyłącza i instalacje wodne włącznie z zasilaniem i zabezpieczeniem oraz sterowaniem prądowym
  • Stacje uzdatniania wody
 • Odwierty suche
 • Odwodnienia terenu metodą studni depresyjnych
 • Montaż i wymiana pomp głębinowych
 • Odwierty pionowe pod sondy pionowe pomp ciepła

Tworząc kompletne ujęcia, a więc stworzenie dolnego źródła poprzez obudowę wraz z potrzebną armaturą, instalacją prądową poprzez rurociągi, aż do miejsca poboru wody, nie mogliśmy zapomnieć o najważniejszych miejscach wykorzystujących to niezbędne do życia źródło jakim jest woda.

Tak więc firma nasza współpracuje z rekomendowanymi przez nas, co świadczy o fachowości, rzetelności i terminowości wykonania przedsiębiorstwami zajmującymi się:

 • Projektowaniem i wykonywaniem terenów zielonych: ogrodów czy parków
 • Projektowaniem i wykonywaniem automatycznych systemów nawadniania
 • Wszelkiego rodzaju dokumentacjami, pozwoleniami oraz projektami geologicznymi i hydrogeologicznymi
 • Wszelkiego rodzaju większymi robotami ziemnymi w rodzaju przyłącz wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania wraz z dokumentacjami.
 • Wynajmem koparek.
 • Projektowaniem i montażem pomp ciepła
 • Oraz godnymi współpracy firmami transportowymi pojazdami ciężarowymi, również z zamontowanymi dźwigami typu HDS.